Cách sử dụng Kho ảnh của tôi trên iPhone/iPad của bạnMy Photo Stream lưu trữ ảnh trong 30 ngày qua của bạn (lên đến tổng số 1.000 ảnh) trên bộ nhớ Cloud. Nhược điểm là không có hỗ trợ cho video; chỉ bao gồm lưu trữ ảnh.

Điều quan trọng cần lưu ý là nếu bạn đã bật iCloud Photo Library, tất cả ảnh mới sẽ xuất hiện trong khu vực Tất cả ảnh trong ứng dụng Ảnh. Trong trường hợp này, bạn sẽ không thấy một album có tên “My Photo Streams”. Trên thực tế, với Thư viện ảnh iCloud được bật, Kho ảnh của tôi không còn cần thiết nữa. Tuy nhiên, có một số khác biệt giữa Kho ảnh của tôi và Thư viện ảnh iCloud mà bạn có thể muốn xem xét khi đưa ra quyết định đưa ảnh vào đâu.

Bật Kho ảnh của tôi

Kích hoạt Kho ảnh của tôi chỉ cần một vài thao tác. Để bắt đầu, hãy mở ứng dụng Cài đặt và nhấn vào tùy chọn “Ảnh”.

Tiếp theo, bật nút chuyển đổi “Kho ảnh của tôi”.

Kho ảnh của tôi hiện đã được kích hoạt.

Truy cập ảnh trong My Photo Stream

Sau khi My Photo Stream được kích hoạt, việc xem ảnh của bạn thật dễ dàng. Để bắt đầu, hãy mở ứng dụng Ảnh và nhấn vào nút “Album” ở cuối màn hình.

Bạn sẽ tìm thấy giá trị ảnh trong 30 ngày qua, lên đến 1.000, ngay tại thư mục này.

Post a Comment